#LITERATURA

ISTOTĄ CZŁOWIECZEŃSTWA JEST SŁOWO

PRZECIEŻ TO ONO BYŁO NA POCZĄTKU U BOGA


 

NAJCIEKAWSZA BABCIA ŚWIATA

HISTORIA ŻYCIA HELENY - BABCI JACKA DEHNELA