#INNODZIAŁ

NIEBEZPIECZNY STAN GOTOWOŚCI


SKĄD SIĘ BIORĄ AGRESYWNI LUDZIE?

ETAPY ROZWOJU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH